Sayfalar

Divan

Edebiyat her zaman ilgimi çekmiştir. O sözlerdeki incelikleri bulmak gerçekten çok zevklidir. O sözler, ecbet hesabıyla serpiştirilmiş tarihler şifreler...

Bu sayfada her gün bir divan şiiri paylaşmak istiyorum.Buna siz de destek verirseniz sevinirim tabi


24 HAZİRAN 2012

GAZEL

Ben umardım ki seni yar-ı vefadar olasın
Ne bileyim ki seni böyle cefakâr olasın

Reh-i aşkında neler çektiğim ey dost benim
Bilesin ki bir gün ola aşka giriftar olasın

Sen ki can gülşeninin bir gül-i nev-restesisin
Ne revadır bu ki her har u hassa yar olasın

Beni azade iken aşka giriftar ettin
Göreyin sen de benim gibi giriftar olasın

Beddua etmezem amma ki Huda’dan dilerim
Bir senin gibi cefakâra hevadar olasın

Şimdi bir haldeyiz kim ilinen düşmenine
Der ki Mihri gibi sen dahi siyehkar olasın
                                            
                         Mihrİ


25 HAZİRAN 2012

KASİDE DER VASF-I İSTANBUL
Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır

Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır

Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ
El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet
Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

İnsaf değildir ânı dünyaya değişmek
Gülzarların cennete teşbih hatadır

Herkes irişür anda muradına ânınçün
Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

Kala-yı meârif satılır sûklarında
Bazâr-ı hüner ma’den-i ilm ü ulemâdır

Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
Kandilleri meh gibi lebrîz-i ziyâdır

Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır

Hep halkının etvarı pesendîde-i makbul
Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır

Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın
Evsafı hele başka kitâb olsa sezâdır

Nâmı gibi olmuşdur o hem sa’d hem âbâd
İstanbul’a sermâye-i fahr olsa revâdır

Kûh-sarları bağları kasrları hep
Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

İstanbul’un evsafını mümkün mi beyân hiç
Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra senâdır

Nedim


26 HAZİRAN 2012  

Gazel
Mende Mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var
Âşık-i sâdık menem Mecnûn'un ancak adı var

N'ola kan tökmekde mâhir ola çeşmüm merdümü
Nutfe-i kâbildürür gamzen kimi üstâdı var

Kıl tefâhur kim senün her var men tek âşıkun
Leylî'nin Mecnûn'u Şîrîn'ün eger Ferhâd'ı var

Ehl-i temkînem meni benzetme ey gül bülbüle
Derde yoh sabrı anun her lâhza min feryâdı var

Öyle bed-hâlem ki ahvâlüm görende şâd olur
Her kimün kim devr cevrinden dil-i nâ-şâdı var

Gezme ey gönlüm kuşu gâfil fezâ-yı ışkda
Kim bu sahrânun güzer-gehlerde çok sayyâdı var

Ey Fuzûlî ışk men'in kılma nâsihden kabûl
Akl tedbîridür ol sanma ki bir bünyâdı var
Fuzuli

3 yorum:

 1. Sonuncu gazel ezberlenmeye değer :) ve harika bir blogun var arkadaşlarıma tavsiye etmeye başlayacağım..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. beğenmene sevindim çok teşekkür ederim ^-^

   Sil
  2. Haa bi de unutmadan, dünyama hoşgeldin! :)

   Sil